Afhalen nieuw Koningspaar

Schuttersmis en afhalen nieuw Koningspaar


Bij schutterij St. Willibrordus Obbicht is het al jaren gebruikelijk dat het nieuwe koningspaar voor het eerst officieel aan de inwoners getoond wordt tijdens de jaarlijkse schuttersmis, waarin we het Patroonfeest vieren. Dit jaar is dat op zondag 5 november 2017 aanstaande. Voorafgaand aan de traditionele schuttersmis, welke om 11.00 uur in de St. Willibrorduskerk begint, wordt eerst een toost uitgebracht op het kersverse koningspaar Ivo Held en Anne Loes Wolfs, welke overigens gekleed wordt door Atelier Unique. We zullen Ivo en Anne Loes afhalen op de Bornerweg bij het oud-schutterslokaal, rond 9.45u. Uiteraard bent u van harte welkom om een kijkje te komen nemen. Na afloop van de mis, vindt een bezoek aan het kerkhof plaats, waarbij we alle overleden leden van onze schutterij herdenken. Hierna wordt door het dorp getrokken om het koningspaar aan de Obbichtenaren te laten zien.

Op zaterdag 9 september vond aan de Sjeetstang bij de Maas het jaarlijkse koningsvogelschieten plaats van schutterij Sint Willibrordus.

Na het afhalen aan huis van het koningspaar Harold en Joselien Heynis werd er naar de Sjeetsjtang vertrokken.

Na de traditionele ronde rond de schietboom en de vrijwillige bijdrage op de dikke trom werd het openingsgebed uitgesproken door pastoor Houwmann. Vervolgens waren alle genodigden en schutters aan de beurt om hun traditionele schot op de vogel te doen. Na deze 1e ronde bleven vier kandidaten over voor de strijd om het koningschap.

Na een felle strijd, lukte het Ivo Held om bij het 130e schot de vogel naar beneden te schieten. Na de vele felicitaties en te zijn toegesproken door voorzitter Thieu Kurvers werd hem het koningszilver omgehangen door wethouder Pieter Meekels en beschermheer Martin Link.

Hierna werd de koning middels een rondgang voorgesteld aan Obbichtse bevolking. Het komend seizoen zal hij, samen met koningin Anne Loes aan zijn zijde, de Obbichtse schutterij vertegenwoordigen bij de diverse schuttersfeesten.

Ivo is sedert 2004 lid van de schutterij waar hij begon als geweerdrager. Verder is al hij geruime tijd lid van het A zestal waar hij als schutter zijn mannetje weet te staan. Sedert enkele jaren is hij tevens bestuurslid en recent ook vice-voorzitter. Het is voor Ivo de derde keer na 2012 en 2013 dat hij zich tot koning schoot.

De steun, die zij nu al in hun korte tijd van koningschap hebben mogen ontvangen, sterkt hen in het vertrouwen dat komend koningsjaar, een jaar van plezier en genieten zal worden. Wij wensen alle leden, maar in het bijzonder Ivo en Anne Loes een prachtige Willibrordusdag toe zondag.

Een van oudsher zeer belangrijke bindingsdag voor onze vereniging met het dorp en onderling. Waarbij de nazit van deze dag dan ook niet onderschat mag worden. Vaak is het tot in de middaguurtjes nog erg gezellig en ook hiervoor willen we u van harte uitnodigen om deze gezelligheid op te zoeken in ons schutterslokaal aan de Maas.

Sponsoren Schuttersfeest

Ook sponsor worden? Klik hier!