Historie

Geschiedenis Schutterij St. Willibrordus Obbicht door Wil Leurs

De schutterij bestaat volgens bewijs van een koningsplaat uit 1636, welke nog steeds aan het koningszilver hangt. Van de overlevering weten wij uit een reglement van 1726 dat de schutterij destijds de taak had om de inwoners van Obbicht te beschutten (beschermen) tegen gewelddadig onheil van buitenaf. Ze waren destijds in dienst van de Heer van Obbicht. Tevens was de schutterij verantwoordelijk voor de handhaving van orde en rust bij de sacramentsprocessie op kermiszondag. In de feestgids die uitgegeven is bij het 350jarig bestaan, blijkt uit een artikel geschreven door onze Cultuurhistorisch Adviseur Dhr. Jean Knoors, dat er wellicht al voor 1636 een schutterij moet hebben bestaan, onder de naam St. Sebastianus (of misschien 2 schutterijen). Door de geschiedenis heen is het militair karakter die de schutterijen hadden langzaam overgegaan naar een mooie traditionele folklore.

Door de oprichting van diverse schuttersbonden zoals de OLS federatie en de ZLF federatie worden jaarlijks een groot aantal schuttersfeesten tot op heden georganiseerd, waaraan vele duizenden schutters heel veel plezier beleven. Zo heeft ook Schutterij St. Willibrordus aan vele dorpsgenoten nu en in het verleden als lid een prettige invulling van hun vrije tijd gegeven.

Schutterij St. Willibrordus heeft zich in al die jaren ontwikkeld tot een vereniging die binnen en buiten de dorpsgrenzen met respect en waardering word behandeld. Werd er in vroegere jaren volstaan met muziek door middel van een of meerdere tamboers, heden ten dage kan men met veel plezier kijken en vooral luisteren naar het fluit- en tamboerkorps. Dit muziekkorps is opgericht in 1933. Met hun specifiek geluid van de pijperfluit samen met een aantal tamboers en andere ritmische slaginstrumenten heeft dit korps in hun bestaan vele successen behaald.

Vermeldenswaard is het dat onze schutterij compleet vertegenwoordigd is in alle geledingen en bestaat derhalve uit: bordjesdrager, Tamboermaître, een 25tal muzikanten, vaandrig, Koning, Koningin, Keizer, Generaal, 8 Officieren, Commandant en 20 geweerdragers.

Vanaf 1927, het jaar waarin de heroprichting plaatsvond, na een periode van een rustend bestaan, heeft de vereniging (behoudens de oorlogsjaren ’40-’45) met veel enthousiasme aan de toekomst gewerkt. Zo werd op zondag 7 juli 1929 te Maalbroek-Maasniel het OLS gewonnen en in 1930 georganiseerd door St. Willibrordus.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in begin jaren ’50 overgegaan tot de aanschaf van officiële uniformen. Voorheen werd volstaan met uniformen die afgeleid waren van een of ander Nederlands legeronderdeel.

Maar in de jaren ’50 werden de uniformen aangeschaft uit de Franse tijd. (Donker blauwe broek, zwarte jas en als hoofddeksel de “Kepi” met kwast (geweerdragers) of verenpluim (officieren).

In 1981 werd de schutterij onderworpen aan een metamorfose, door de aanschaf van nieuwe uniformen, die geheel anders waren als de vorige. Het geheel werd gestoken in het origineel uniform van het legeronderdeel van de “Prinses Irene Brigade” (donkerblauwe broek, rode jas en als hoofddeksel een helm met piek).

In 1996 veranderde de uniformering en werd overgegaan op het gala uniform van het legeronderdeel “Limburgse Jagers”. Maar nadat de tand des tijds ook aan deze uniformen had geknaagd werd in 2007 besloten om toch weer de uniformen van de Prinses Irene brigade aan te schaffen. Zo doende marcheren de manschappen van St. Willibrordus vanaf 2008 in de mooie, kleurrijke outfit, waarin zij hopelijk nog vele jaren deze mooie tradities kunnen blijven voortzetten.

Natuurlijk kende St. Willibrordus in de voorbijgaande jaren goed, zeer goede, minder en slechte tijden, maar wist altijd door goed beleid in het gareel te lopen. De laatste tientallen jaren kunnen wij met trots zeggen dat er zeer goede resultaten zijn behaald op schuttersfeesten en muziekconcoursen, op hoog niveau, getuige de lange lijst met behaalde 1e prijzen en kampioenschappen.

Mocht u na het lezen van deze beknopte geschiedkundige informatie meer te weten willen komen over onze en uw schutterij, of overweegt u lid te willen worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Want met uw lidmaatschap (vanaf ±8 jaar bij het muziekkorps, jongens vanaf ±16 jaar als geweerdrager) en de steun van alle dorpsgenoten zal Schutterij St. Willibrordus bestaansrecht blijven behouden en zodoende een niet weg te denken vereniging in onze dorpsgemeenschap blijven, tot in lengte van jaren.


Oorsprong koningsvogelschieten

Het vogelschieten was in vroegere eeuwen een geliefd spel onder de boeren. In de 16e eeuw werd vruchtbaarheid op symbolische wijze als vogel voorgesteld. De Grieken hadden hun Afrodiet, die in gedaante van een vogel de Olympus afdaalde om de mensen vruchtbaarheid te schenken. Wij kennen de duif van Noë, die de palmtak naar de ark bracht als teken dat de zondvloed voorbij was. Evenals onze paareieren. Deze vormen net als de paashaas een symbool van vruchtbaarheid. Het vogelschieten en het voorjaar zijn nauw met elkaar verbonden. De boeren waren sterk afhankelijk van de natuur. De bestaansmogelijkheden voor hun gezinnen waren afhankelijk van de opbrengst van hun werk op het veld. Door de vogel af te schieten haalden zij de vruchtbaarheid binnen hun gemeenschap. Zodoende behaalden zij vertrouwen in de toekomst en hoop op goede tijden. D.m.v. een schietwedstrijd, op een vogel, werd bepaald wie op dat moment het meest geschikt was om die vruchtbaarheid in ontvangst te nemen. Diegene welke de vogel afschoot werd aristos, welke ''De beste der besten'' betekent, of koning van het gezelschap. Hij was de beste schutter op dat moment en kreeg een zilveren vogel omgehangen ten teken dat de vruchtbaarheid in hem was overgegaan.

Sponsoren Schuttersfeest 2019

Ook sponsor worden? Klik hier!