Historie

Geschiedenis Schutterij St. Willibrordus Obbicht door Wil Leurs

De schutterij bestaat volgens bewijs van een koningsplaat uit 1636, welke nog steeds aan het koningszilver hangt. Van de overlevering weten wij uit een reglement van 1726 dat de schutterij destijds de taak had om de inwoners van Obbicht te beschutten (beschermen) tegen gewelddadig onheil van buitenaf. Ze waren destijds in dienst van de Heer van Obbicht. Tevens was de schutterij verantwoordelijk voor de handhaving van orde en rust bij de sacramentsprocessie op kermiszondag. In de feestgids die uitgegeven is bij het 350jarig bestaan, blijkt uit een artikel geschreven door onze Cultuurhistorisch Adviseur Dhr. Jean Knoors, dat er wellicht al voor 1636 een schutterij moet hebben bestaan, onder de naam St. Sebastianus (of misschien 2 schutterijen). Door de geschiedenis heen is het militair karakter die de schutterijen hadden langzaam overgegaan naar een mooie traditionele folklore.

Door de oprichting van diverse schuttersbonden zoals de OLS federatie en de ZLF federatie worden jaarlijks een groot aantal schuttersfeesten tot op heden georganiseerd, waaraan vele duizenden schutters heel veel plezier beleven. Zo heeft ook Schutterij St. Willibrordus aan vele dorpsgenoten nu en in het verleden als lid een prettige invulling van hun vrije tijd gegeven.

Schutterij St. Willibrordus heeft zich in al die jaren ontwikkeld tot een vereniging die binnen en buiten de dorpsgrenzen met respect en waardering word behandeld. Werd er in vroegere jaren volstaan met muziek door middel van een of meerdere tamboers, heden ten dage kan men met veel plezier kijken en vooral luisteren naar het fluit- en tamboerkorps. Dit muziekkorps is opgericht in 1933. Met hun specifiek geluid van de pijperfluit samen met een aantal tamboers en andere ritmische slaginstrumenten heeft dit korps in hun bestaan vele successen behaald.

Vermeldenswaard is het dat onze schutterij compleet vertegenwoordigd is in alle geledingen en bestaat derhalve uit: bordjesdrager, Tamboermaître, een 25tal muzikanten, vaandrig, Koning, Koningin, Keizer, Generaal, 8 Officieren, Commandant en 20 geweerdragers.

Vanaf 1927, het jaar waarin de heroprichting plaatsvond, na een periode van een rustend bestaan, heeft de vereniging (behoudens de oorlogsjaren ’40-’45) met veel enthousiasme aan de toekomst gewerkt. Zo werd op zondag 7 juli 1929 te Maalbroek-Maasniel het OLS gewonnen en in 1930 georganiseerd door St. Willibrordus.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in begin jaren ’50 overgegaan tot de aanschaf van officiële uniformen. Voorheen werd volstaan met uniformen die afgeleid waren van een of ander Nederlands legeronderdeel.

Maar in de jaren ’50 werden de uniformen aangeschaft uit de Franse tijd. (Donker blauwe broek, zwarte jas en als hoofddeksel de “Kepi” met kwast (geweerdragers) of verenpluim (officieren).

In 1981 werd de schutterij onderworpen aan een metamorfose, door de aanschaf van nieuwe uniformen, die geheel anders waren als de vorige. Het geheel werd gestoken in het origineel uniform van het legeronderdeel van de “Prinses Irene Brigade” (donkerblauwe broek, rode jas en als hoofddeksel een helm met piek).

In 1996 veranderde de uniformering en werd overgegaan op het gala uniform van het legeronderdeel “Limburgse Jagers”. Maar nadat de tand des tijds ook aan deze uniformen had geknaagd werd in 2007 besloten om toch weer de uniformen van de Prinses Irene brigade aan te schaffen. Zo doende marcheren de manschappen van St. Willibrordus vanaf 2008 in de mooie, kleurrijke outfit, waarin zij hopelijk nog vele jaren deze mooie tradities kunnen blijven voortzetten.

Natuurlijk kende St. Willibrordus in de voorbijgaande jaren goed, zeer goede, minder en slechte tijden, maar wist altijd door goed beleid in het gareel te lopen. De laatste tientallen jaren kunnen wij met trots zeggen dat er zeer goede resultaten zijn behaald op schuttersfeesten en muziekconcoursen, op hoog niveau, getuige de lange lijst met behaalde 1e prijzen en kampioenschappen.

Mocht u na het lezen van deze beknopte geschiedkundige informatie meer te weten willen komen over onze en uw schutterij, of overweegt u lid te willen worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Want met uw lidmaatschap (vanaf ±8 jaar bij het muziekkorps, jongens vanaf ±16 jaar als geweerdrager) en de steun van alle dorpsgenoten zal Schutterij St. Willibrordus bestaansrecht blijven behouden en zodoende een niet weg te denken vereniging in onze dorpsgemeenschap blijven, tot in lengte van jaren.


Oorsprong koningsvogelschieten

Het vogelschieten was in vroegere eeuwen een geliefd spel onder de boeren. In de 16e eeuw werd vruchtbaarheid op symbolische wijze als vogel voorgesteld. De Grieken hadden hun Afrodiet, die in gedaante van een vogel de Olympus afdaalde om de mensen vruchtbaarheid te schenken. Wij kennen de duif van Noë, die de palmtak naar de ark bracht als teken dat de zondvloed voorbij was. Evenals onze paareieren. Deze vormen net als de paashaas een symbool van vruchtbaarheid. Het vogelschieten en het voorjaar zijn nauw met elkaar verbonden. De boeren waren sterk afhankelijk van de natuur. De bestaansmogelijkheden voor hun gezinnen waren afhankelijk van de opbrengst van hun werk op het veld. Door de vogel af te schieten haalden zij de vruchtbaarheid binnen hun gemeenschap. Zodoende behaalden zij vertrouwen in de toekomst en hoop op goede tijden. D.m.v. een schietwedstrijd, op een vogel, werd bepaald wie op dat moment het meest geschikt was om die vruchtbaarheid in ontvangst te nemen. Diegene welke de vogel afschoot werd aristos, welke ''De beste der besten'' betekent, of koning van het gezelschap. Hij was de beste schutter op dat moment en kreeg een zilveren vogel omgehangen ten teken dat de vruchtbaarheid in hem was overgegaan.

Facebook Wall

 • 09/12/2017 13:16

  Afgelopen woensdagavond is het ons gelukt de voorzitter enorm te verrassen! Na dik een jaar zwijgen, heeft hij de uitnodiging ontvangen om als Schutbroeder te worden opgenomen in de Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Thieu kreeg deze uitnodiging uit handen van bondsvoorzitter Thei Hoorens, in aanwezigheid van ons bestuur en een afvaardiging van het bondsbestuur van Schuttersbond Eendracht Born-Echt eo. Een en ander staat te gebeuren op zondag 21 januari 2018. Als bestuur van de schutterij hebben we gemeend Thieu te moeten voordragen hiervoor, omdat zijn staat van dienst enorm is en we hem hiervoor op een bijzondere wijze willen bedanken. Het was een bijzondere avond!

 • 19/11/2017 21:16

  Gouden Bruidspaar Jan en Loes de Wit Vandaag heeft onze schutterij in alle vroegte een serenade gebracht aan het gouden bruidspaar, Jan en Loes de Wit. Jan is al meer dan 60 jaar lid van onze schutterij en is op dit moment onze generaal. Zoals in de speech van onze voorzitter bleek, heeft Jan diverse andere functies bekleed binnen de gelederen. Hij is zelfs nog ooit tambour-maître geweest! Loes is zelfs in een schuttersgezin geboren en is ook al jaren zelf actief bij onze vereniging betrokken, natuurlijk diverse jaren als kroegbaas van ons schutterslokaal en Loes verzorgt al bijna tien jaar ons Koningszilver. Na het bruidspaar een serenade te hebben gebracht, hebben we nog een proost op ze uitgebracht en herinneringen opgehaald, aan mooie, droevige, feestelijke en soms zelfs hilarische momenten! Jan en Loes, we hopen jullie nog lang in ons midden te hebben. Proficiat met jullie bijzondere jubileum!

 • 06/11/2017 08:43

  Gisteren mocht iedereen ons nieuwe koningspaar zien, en wat zijn ze mooi! Anne-Loes en Ivo, maak er een geweldig seizoen van.

 • 01/11/2017 23:30

  Er is helaas geen winterkermis meer in het dorp en ook de café´s worden schaars. Echter is deze dag een dag die we als schutterij niet ongemerkt voorbij kunnen laten gaan. Na alle officiële plechtigheden zal er een gezellige nazit in ons eigen schuttershome zijn, waarbij iedereen van harte uitgenodigd is. (Overigens is de eindtijd sterk afhankelijk van het verloop van de dag en de gezelligheid)

 • 01/11/2017 23:15

  Zondag 5 november aanstaande zal een drukke dag worden voor onze schutterij. We zullen in alle vroegte ons nieuwe koningspaar Ivo Held en Anne Loes Wolfs afhalen bij het oude schutterslokaal op de Bornerweg. Bent u nieuwsgierig naar de ongetwijfeld prachtige jurk van Anne Loes, gemaakt door Atelier Unique? Kom dan gerust een kijkje nemen rond 9.45u op de Bornerweg. We zullen een toost op het koningspaar uitbrengen en onze weg vervolgen naar de kerk om hier om 11.00u ons patroonfeest te vieren, later naar het kerkhof om onze overleden leden te herdenken en vervolgens een rondgang door het dorp om ons nieuwe koningspaar te tonen. Ook is deze dag van oudsher een belangrijke dag voor de verbinding van de vereniging met het dorp en tussen de leden onderling. Daarom zal na onze rondgang een gezellige nazit in ons schutterslokaal aan de Maas plaatsvinden, waarbij we iedereen van harte uitnodigen! Ook al is er geen kermis, de kinderen kunnen zich prima amuseren en onder het genot van een drankje is het altijd goed vertoeven aan de Maas!

 • 17/09/2017 13:25

  Gister vond de strijd plaats om de Martin Link trofee. Ook kon er geschoten worden als 3 tal. De uitslagen: 1. Peter Jaspers 2. Peter de Bruyn 3. Ivo Held 3-tallen: 1. Peter de Bruyn, Ivo Held, Peter Jaspers 2. Jos de Jong, Ivo Held, Ralph Canton 3. Peter Jaspers, Noel Schrooten, Peter de Bruyn

 • 12/09/2017 07:51

  Sinds afgelopen zaterdag hebben we een nieuw koningspaar Ivo Held en Anne-Loes Wolfs

 • 09/09/2017 23:25

  Deze Budha heat de Flamingo gekus vandaag! En dat allemoal biej os oppe sjöttewei... Proficiat Ivo Held, mit 't aafsjete van de vogel

 • 07/09/2017 09:38

  Koningsvogelschieten 2017 Aanstaande zaterdag zal de strijd om de meest prestigieuze titel van onze schutterij losbarsten vanaf 16.30u aan de Sjeetsjtang! Een spannende strijd, een prima invulling van een zaterdagnamiddag! Kom dus gerust naar de Maas om deze strijd bij te wonen, iedereen is van harte welkom!

 • 03/09/2017 22:15

  https://www.st-willibrordus-obbicht.nl/fotoalbum/pagina_1_NL Kijk hier voor foto's van ons gezellige Burgerschieten!

 • 03/09/2017 01:46

  Nog één week en we weten wie onze nieuwe koning is... #willibrordusobbicht#vogelschieten#spannend

 • 14/08/2017 07:52

  Gisteren hadden we weer een prachtige schuttersdag! Tot laat in de avond nog met vier zestallen geschoten en ook dit feest weer een aantal mooie prijzen. Beste binnenkomst 5e, beste houding optocht 4e, beste defilé 5e, beste commandant 4e, mooiste koning 3e en onze marketentsters werden 2e! Ook de exercitieploeg en het korps kregen prima resultaten met positieve feedback terug! We sloten de dag af met een tweede plaats voor de dagbeker, achter St. Urbanus Montfort.

 • 04/08/2017 09:51

  19 augustus is het weer gezellig aan de Maas! Iedereen die kennis wil maken met de schutterij en het schieten is van harte welkom. Denk wel aan jullie ID bewijs!

 • 17/07/2017 13:02

  ZLF 2017 te Voerendaal

 • 17/07/2017 12:55

  Gisteren in Voerendaal een mooi ZLF mogen meemaken. L1 deelt vandaag prachtige beelden uit 1969 van het ZLF in Geleen

 • 16/07/2017 11:06

  Concordia Obbicht, wij wensen jullie enorm veel succes toe vandaag. Voor alle deelnemers, geniet van deze bijzondere ervaring en maak er een geweldig optreden van! #wmc2017

 • 03/07/2017 12:16

  Wat was het een mooie optocht! Zo laat in de optocht nog zoveel publiek, was geweldig! We hebben ervan genoten #olsmerkelbeek

 • 03/07/2017 11:48

  Was dit maar waar... Helaas liggen wij al uit de race. Het allerlaatste bölke bij het korpsschieten bleef staan, dus d'n Um komt niet naar Obbicht dit jaar!

 • 27/06/2017 15:54

  Wat is dit sjiek!!

 • 24/06/2017 21:30

  Vandaag was het weer een drukke dag voor onze vereniging. Ons korps was vandaag te gast bij onze muziekvrienden uit Höngen. En de schutters zijn te gast geweest in Voerendaal voor een schietwedstrijd als oefening voor het OLS. Ons A-zestal is gedeeld 1ste geworden met Wessem en Maasniel en ons B-zestal tweede. Oftewel eine prima sjöttedaag!

 • 21/06/2017 21:58

  GENERALE KINJER OLS 2017 Aanstaande vrijdagavond zal de generale repetitie voor het KinjerOLS plaatsvinden. We zullen vanaf de basisschool in Obbicht rond 19.00u vertrekken door de Willibrorduslaan, langs de kerk, rechtsop langs de bushaltes naar de Kempenweg, tweede linksaf door de Dirckincklaan, vervolgens tweede rechtsaf de Vonderstraat in, rechtdoor over Harrecoven naar de schietaccomodatie van Obbicht. Hier zal het zestal rond 19.30u hun laatste oefenschoten doen en dan zijn we helemaal klaar voor de grote dag! We zouden het geweldig vinden om veel toeschouwers langs de route en bij de schietaccomodatie te zien, iedereen is van harte welkom!

 • 21/06/2017 21:31

  KINJER OLS 2017 Nog heel even en we mogen weer! Het KinjerOLS 2017 in Merkelbeek zal op dinsdag 27 juni vanaf 9.45u op de wei losbarsten. Om 10.00u is de optocht door de kern van Merkelbeek en wij hebben optochtnummer 27! We zien jullie graag allemaal in Merkelbeek om ons aan te moedigen! Samen met de twee schutterijen uit Grevenbicht en een aantal trouwe hulpouders hebben we de kinderen van groep 7 van De Kingbeek gedurende heel wat weken op vrijdagmiddag alles van de schutterij verteld en laten ervaren. We hebben een super zestal, een prachtig koningspaar, een statige vaandeldrager, een ritmisch muziekkorps, behulpzame bordjesdragers, een knappe tambourmaître, precieze officieren en schietlustige geweerdragers, een strakke commandant en drie marketentsters die hun uitmonstering helemaal op orde hebben en dit jaar misschien wel het meest bijzonder onze bielevrouwen! Kortom iedereen staat er prima op en zal zeker zijn beste beentje voorzetten, om een geweldig gezellige dag te hebben in Merkelbeek.

Sponsoren Schuttersfeest

Ook sponsor worden? Klik hier!