Historie

Geschiedenis Schutterij St. Willibrordus Obbicht door Wil Leurs

De schutterij bestaat volgens bewijs van een koningsplaat uit 1636, welke nog steeds aan het koningszilver hangt. Van de overlevering weten wij uit een reglement van 1726 dat de schutterij destijds de taak had om de inwoners van Obbicht te beschutten (beschermen) tegen gewelddadig onheil van buitenaf. Ze waren destijds in dienst van de Heer van Obbicht. Tevens was de schutterij verantwoordelijk voor de handhaving van orde en rust bij de sacramentsprocessie op kermiszondag. In de feestgids die uitgegeven is bij het 350jarig bestaan, blijkt uit een artikel geschreven door onze Cultuurhistorisch Adviseur Dhr. Jean Knoors, dat er wellicht al voor 1636 een schutterij moet hebben bestaan, onder de naam St. Sebastianus (of misschien 2 schutterijen). Door de geschiedenis heen is het militair karakter die de schutterijen hadden langzaam overgegaan naar een mooie traditionele folklore.

Door de oprichting van diverse schuttersbonden zoals de OLS federatie en de ZLF federatie worden jaarlijks een groot aantal schuttersfeesten tot op heden georganiseerd, waaraan vele duizenden schutters heel veel plezier beleven. Zo heeft ook Schutterij St. Willibrordus aan vele dorpsgenoten nu en in het verleden als lid een prettige invulling van hun vrije tijd gegeven.

Schutterij St. Willibrordus heeft zich in al die jaren ontwikkeld tot een vereniging die binnen en buiten de dorpsgrenzen met respect en waardering word behandeld. Werd er in vroegere jaren volstaan met muziek door middel van een of meerdere tamboers, heden ten dage kan men met veel plezier kijken en vooral luisteren naar het fluit- en tamboerkorps. Dit muziekkorps is opgericht in 1933. Met hun specifiek geluid van de pijperfluit samen met een aantal tamboers en andere ritmische slaginstrumenten heeft dit korps in hun bestaan vele successen behaald.

Vermeldenswaard is het dat onze schutterij compleet vertegenwoordigd is in alle geledingen en bestaat derhalve uit: bordjesdrager, Tamboermaître, een 25tal muzikanten, vaandrig, Koning, Koningin, Keizer, Generaal, 8 Officieren, Commandant en 20 geweerdragers.

Vanaf 1927, het jaar waarin de heroprichting plaatsvond, na een periode van een rustend bestaan, heeft de vereniging (behoudens de oorlogsjaren ’40-’45) met veel enthousiasme aan de toekomst gewerkt. Zo werd op zondag 7 juli 1929 te Maalbroek-Maasniel het OLS gewonnen en in 1930 georganiseerd door St. Willibrordus.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in begin jaren ’50 overgegaan tot de aanschaf van officiële uniformen. Voorheen werd volstaan met uniformen die afgeleid waren van een of ander Nederlands legeronderdeel.

Maar in de jaren ’50 werden de uniformen aangeschaft uit de Franse tijd. (Donker blauwe broek, zwarte jas en als hoofddeksel de “Kepi” met kwast (geweerdragers) of verenpluim (officieren).

In 1981 werd de schutterij onderworpen aan een metamorfose, door de aanschaf van nieuwe uniformen, die geheel anders waren als de vorige. Het geheel werd gestoken in het origineel uniform van het legeronderdeel van de “Prinses Irene Brigade” (donkerblauwe broek, rode jas en als hoofddeksel een helm met piek).

In 1996 veranderde de uniformering en werd overgegaan op het gala uniform van het legeronderdeel “Limburgse Jagers”. Maar nadat de tand des tijds ook aan deze uniformen had geknaagd werd in 2007 besloten om toch weer de uniformen van de Prinses Irene brigade aan te schaffen. Zo doende marcheren de manschappen van St. Willibrordus vanaf 2008 in de mooie, kleurrijke outfit, waarin zij hopelijk nog vele jaren deze mooie tradities kunnen blijven voortzetten.

Natuurlijk kende St. Willibrordus in de voorbijgaande jaren goed, zeer goede, minder en slechte tijden, maar wist altijd door goed beleid in het gareel te lopen. De laatste tientallen jaren kunnen wij met trots zeggen dat er zeer goede resultaten zijn behaald op schuttersfeesten en muziekconcoursen, op hoog niveau, getuige de lange lijst met behaalde 1e prijzen en kampioenschappen.

Mocht u na het lezen van deze beknopte geschiedkundige informatie meer te weten willen komen over onze en uw schutterij, of overweegt u lid te willen worden, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Want met uw lidmaatschap (vanaf ±8 jaar bij het muziekkorps, jongens vanaf ±16 jaar als geweerdrager) en de steun van alle dorpsgenoten zal Schutterij St. Willibrordus bestaansrecht blijven behouden en zodoende een niet weg te denken vereniging in onze dorpsgemeenschap blijven, tot in lengte van jaren.


Oorsprong koningsvogelschieten

Het vogelschieten was in vroegere eeuwen een geliefd spel onder de boeren. In de 16e eeuw werd vruchtbaarheid op symbolische wijze als vogel voorgesteld. De Grieken hadden hun Afrodiet, die in gedaante van een vogel de Olympus afdaalde om de mensen vruchtbaarheid te schenken. Wij kennen de duif van Noë, die de palmtak naar de ark bracht als teken dat de zondvloed voorbij was. Evenals onze paareieren. Deze vormen net als de paashaas een symbool van vruchtbaarheid. Het vogelschieten en het voorjaar zijn nauw met elkaar verbonden. De boeren waren sterk afhankelijk van de natuur. De bestaansmogelijkheden voor hun gezinnen waren afhankelijk van de opbrengst van hun werk op het veld. Door de vogel af te schieten haalden zij de vruchtbaarheid binnen hun gemeenschap. Zodoende behaalden zij vertrouwen in de toekomst en hoop op goede tijden. D.m.v. een schietwedstrijd, op een vogel, werd bepaald wie op dat moment het meest geschikt was om die vruchtbaarheid in ontvangst te nemen. Diegene welke de vogel afschoot werd aristos, welke ''De beste der besten'' betekent, of koning van het gezelschap. Hij was de beste schutter op dat moment en kreeg een zilveren vogel omgehangen ten teken dat de vruchtbaarheid in hem was overgegaan.

Facebook Wall

 • 08/05/2018 10:38

  Ieder lid van Rabobank Westelijke Mijnstreek kan vanaf vandaag een financiële bijdrage leveren aan een vereniging/ organisatie uit de regio naar keuze. En het mooie is... Dat kost niets! Als schutterij stellen we het enorm op prijs wanneer we via deze weg geholpen worden aan financiële middelen om ons schutterslokaal nog verder op te knappen en te verfraaien! Onze vraag is dan ook, of u ons enkele stemmen zou willen gunnen in de Rabobank Clubkas Campagne. U kunt vijf stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee per vereniging. Stemmen kan met de persoonlijke code die u per ansichtkaart thuisgestuurd krijgt van de Rabobank. Dit kan tot 23 mei!

 • 29/04/2018 21:55

  Vandaag hebben de nog overgebleven vijf schutters van St. Willibrordus deelgenomen aan de finale dag van het Persoonlijk Kampioenschap van de OLS Federatie bij St. Elisabeth Stokkem, georganiseerd door schutterij St. Servatius Raam. Bij de beste vijf schutters, waren twee schutters van onze vereniging! Een knappe prestatie. Proficiat Peter en Noël. Maar er is ook een Obbichtenaar als eerste geëindigd, namelijk Roy Willems, van Sint Hubertus Nattenhoven! Van harte gefeliciteerd Roy! Uitslag: 1. Roy Willems St. Hubertus Nattenhoven 402 schoten 2. Leon Jeurninck St. Sebastianus Ell 400 schoten 3. Vital Weetjens St. Elisabeth Stokkem 371 schoten 4. Peter de Bruyn St. Willibrordus Obbicht 335 schoten 5. Noël Schrooten St. Willibrordus Obbicht 335 schoten

 • 29/04/2018 14:07

  De eerste uitvaller van Obbicht is een feit. Ivo Held heeft zijn 126ste schot gemist waardoor die op een 35ste plek is geeindigd. Roy, Roel, Peter en Noel gaan nu verder op de puntje van 6x6mm.

 • 28/04/2018 19:18

  Vandaag vond de eerste dag plaats van het persoonlijk kampioenschap van de OLS federatie in Stokkem (B). We zijn vanmorgen met 8 schutters aan de persoonlijke strijd begonnen. En we mogen morgen met 5 schutters terug komen. Roy Verheijen, Roel Conjour, Ivo Held, Peter de Bruyn en Noël Schrooten. We hebben vandaag 72 schoten gedaan en mogen morgen verder kavelen.

 • 21/04/2018 16:47

  Vanavond vanaf 18.00u gaan we weer genieten van een heerlijke avond aan de Maas. Ons terras is geopend voor schutters, fietsers, wandelaars en iedereen die wil genieten van het mooiste uitzicht van Obbicht.

 • 31/03/2018 12:30

  Swentiboldmars 2018 #goed weer #goede sfeer met Muziek kapel EigeWies Schipperskerk

 • 28/03/2018 07:57

  Paaseierenactie Traditie getrouw zal ook het Dames Steun Comité van onze vereniging haar jaarlijkse actie houden en wel op woensdag 28 maart. De bestellingen worden bezorgd op het door u aangegeven tijdstip. Vanaf 13.00 uur start de huis-aan-huis verkoop. Wij hanteren een verkoopprijs van € 0,35 per stuk. Wanneer u voor deze datum bestellingen wilt reserveren dan kunt u dit telefonisch of via e-mail doen bij: Mevr. M. Burgers. Tel:046-4858886 / 06-51842916 henkmiaburgers@hotmail.com Mevr. L. de Wit. Tel:0464854882 oma-loes@live.nl Wij hopen dat U ons blijft steunen net zoals voorgaande jaren. Voor Uw steun en medewerking bij voorbaat onze hartelijke dank. Het Dames Steun Comité van de Schutterij St. Willibrordus.

 • 13/03/2018 23:47

  https://www.st-willibrordus-obbicht.nl/home/paaseierenactie2018

 • 13/02/2018 20:40

  Wie biezunjer is dat... Twea van os leje zeen net gedecoreerd in de orde van de Reub, omdat zie auch allebei zeen opgenomme in de Edele-Eed Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus... En veer De Reube noe op bezeuk höbbe in os Sjöttelokaal!

 • 12/02/2018 18:24

  En het is nog ummer hiael gezellig!!

 • 07/02/2018 23:13

  Vastelaovend viere v´r same!! En dus zeet geer auch welkom in òs sjöttelokaal op vastelaovesmaondjig vanaaf 14.00 oer en op vastelaovesdeensdig vanaaf 16.00 oer! Veer zeen grêûtsj dat v´r ein biedrage kènne levere aan de vastelaovend in Obbeeg!

 • 07/02/2018 21:33

  ** PERSBERICHT** Hoge onderscheiding voor Thieu Kurvers van schutterij St.Willibrordus Obbicht Thieu Kurvers, voorzitter van St.Willibrordus Obbicht, is op 21 januari als Schutbroeder opgenomen in de Edele Eed-Broederschap van de Souvereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Binnen de schutterswereld in binnen- en buitenland een grote eer en sinds Thieu op 6 december 2017 het bericht heeft ontvangen dat hij opgenomen zou worden in de Orde, was hij hier dan ook enorm trots op. De plechtigheid op zondag 21 januari was een heel bijzondere dag in zijn lange schutterscarrière. Thieu is in 1961 op 13-jarige leeftijd als fluitist, na een aantal leerjaren, officieel lid geworden van de Obbichtse schutterij en heeft maar liefst 55 jaar deel uit gemaakt van het Fluit- en Tamboerkorps. Na het vieren van zijn 25 jarig lidmaatschap, is Thieu daarnaast bestuurslid geworden in 1987, een functie die hij tot op de dag van vandaag onafgebroken uitoefent. Daarnaast is hij in 2009 gekozen tot voorzitter. In 2016 is Thieu officier geworden in de rang van Grootmajoor. En in de vele jaren dat hij lid is, is het Thieu maar liefst drie keer gelukt zich tot koning te schieten, heeft hij geruime tijd deel uitgemaakt van de exercitieploeg, de A- en B- schietploeg en is hij gediplomeerd Tambourmaître, muziekinstructeur voor de jeugd en schietinstructeur geweest. Ook al heeft hij voor zijn jubilea diverse onderscheidingen ontvangen, en mocht hij in 2002 zelfs een Koninklijke Onderscheiding ontvangen, nog nooit heeft er ook maar één onderscheiding op zijn uniform geprijkt. Tot nu, want deze onderscheiding te mogen dragen is voor Thieu een enorme eer. Wellicht doordat de belofte zich in te zetten voor ´Outer, Haerdt en Troon´, identiek is aan de wijze waarop Thieu zich in zijn gehele schutterscarrière heeft ingezet voor de vereniging, de Obbichtse gemeenschap en de schutterswereld in zijn algemeen. Kortom, een verenigingsman pur sang!

 • 26/12/2017 23:13

  Na het opluisteren van de Heilige Mis op deze Tweede Kerstdag, heeft de kerstman vandaag een bezoekje gebracht aan ons schutterslokaal waar hij zijn surprise mèt gedichten aan de korpsleden heeft uitgedeeld. Ook kwam er nog een gast binnen die een beetje verlaat was. Maar het heeft zich uiteindelijk allemaal opgelost...

 • 09/12/2017 13:16

  Afgelopen woensdagavond is het ons gelukt de voorzitter enorm te verrassen! Na dik een jaar zwijgen, heeft hij de uitnodiging ontvangen om als Schutbroeder te worden opgenomen in de Edele Eed-Broederschap van de soevereine Orde van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus. Thieu kreeg deze uitnodiging uit handen van bondsvoorzitter Thei Hoorens, in aanwezigheid van ons bestuur en een afvaardiging van het bondsbestuur van Schuttersbond Eendracht Born-Echt eo. Een en ander staat te gebeuren op zondag 21 januari 2018. Als bestuur van de schutterij hebben we gemeend Thieu te moeten voordragen hiervoor, omdat zijn staat van dienst enorm is en we hem hiervoor op een bijzondere wijze willen bedanken. Het was een bijzondere avond!

 • 19/11/2017 21:16

  Gouden Bruidspaar Jan en Loes de Wit Vandaag heeft onze schutterij in alle vroegte een serenade gebracht aan het gouden bruidspaar, Jan en Loes de Wit. Jan is al meer dan 60 jaar lid van onze schutterij en is op dit moment onze generaal. Zoals in de speech van onze voorzitter bleek, heeft Jan diverse andere functies bekleed binnen de gelederen. Hij is zelfs nog ooit tambour-maître geweest! Loes is zelfs in een schuttersgezin geboren en is ook al jaren zelf actief bij onze vereniging betrokken, natuurlijk diverse jaren als kroegbaas van ons schutterslokaal en Loes verzorgt al bijna tien jaar ons Koningszilver. Na het bruidspaar een serenade te hebben gebracht, hebben we nog een proost op ze uitgebracht en herinneringen opgehaald, aan mooie, droevige, feestelijke en soms zelfs hilarische momenten! Jan en Loes, we hopen jullie nog lang in ons midden te hebben. Proficiat met jullie bijzondere jubileum!

 • 06/11/2017 08:43

  Gisteren mocht iedereen ons nieuwe koningspaar zien, en wat zijn ze mooi! Anne-Loes en Ivo, maak er een geweldig seizoen van.

 • 01/11/2017 23:15

  Zondag 5 november aanstaande zal een drukke dag worden voor onze schutterij. We zullen in alle vroegte ons nieuwe koningspaar Ivo Held en Anne Loes Wolfs afhalen bij het oude schutterslokaal op de Bornerweg. Bent u nieuwsgierig naar de ongetwijfeld prachtige jurk van Anne Loes, gemaakt door Atelier Unique? Kom dan gerust een kijkje nemen rond 9.45u op de Bornerweg. We zullen een toost op het koningspaar uitbrengen en onze weg vervolgen naar de kerk om hier om 11.00u ons patroonfeest te vieren, later naar het kerkhof om onze overleden leden te herdenken en vervolgens een rondgang door het dorp om ons nieuwe koningspaar te tonen. Ook is deze dag van oudsher een belangrijke dag voor de verbinding van de vereniging met het dorp en tussen de leden onderling. Daarom zal na onze rondgang een gezellige nazit in ons schutterslokaal aan de Maas plaatsvinden, waarbij we iedereen van harte uitnodigen! Ook al is er geen kermis, de kinderen kunnen zich prima amuseren en onder het genot van een drankje is het altijd goed vertoeven aan de Maas!

 • 17/09/2017 13:25

  Gister vond de strijd plaats om de Martin Link trofee. Ook kon er geschoten worden als 3 tal. De uitslagen: 1. Peter Jaspers 2. Peter de Bruyn 3. Ivo Held 3-tallen: 1. Peter de Bruyn, Ivo Held, Peter Jaspers 2. Jos de Jong, Ivo Held, Ralph Canton 3. Peter Jaspers, Noel Schrooten, Peter de Bruyn

 • 12/09/2017 07:51

  Sinds afgelopen zaterdag hebben we een nieuw koningspaar Ivo Held en Anne-Loes Wolfs

Sponsoren Schuttersfeest

Ook sponsor worden? Klik hier!