Vrunj van

De vrûnj van St.Willibrordus
Oftewel de club van 100 of de club van 50.

Wat houdt dit in?
U doneert jaarlijks een bedrag van € 100 of € 50 aan de schutterij.
Wat krijgt U hiervoor terug?

We bieden u een aantal opties:

• Persoonlijke kerst- en nieuwjaarswensen;
• Uitnodiging traditionele nieuwjaarsbijeenkomst;
• Toesturen activiteitenkalender;
• Vervaardigen bord met daarop naam begunstiger en vermelding soort donatie (Club van 50 of 100);
• Bij een zelf te organiseren schuttersfeest ontvangt u een uitnodiging om samen met uw partner als genodigden het defilé laten afnemen;
• U en uw partner worden uitgenodigd voor het koningsvogelschieten en aansluitend de koningsavond. Er bestaat voor u de mogelijkheid om de 1ste ronde mee te kunnen schieten;
• Bij recepties en andere activiteiten wordt u geïnformeerd en uitgenodigd;
• Bij activiteiten georganiseerd door onze activiteitencommissie ontvangt u een uitnodiging om deze activiteit met uw gezin bij te wonen;
• Vermelding middels PowerPoint presentatie gedurende bijvoorbeeld een receptie.

We hebben inmiddels de ervaring dat er begunstigers zijn die niet vermeld wensen te worden of geen prijs stellen op uitnodigingen voor activiteiten. Ook deze wens zal door ons worden gerespecteerd.

Ook willen we U vrij laten in de keuze om naast het lidmaatschap van de club van 50 of 100 nog deel te nemen aan de donateurskaarten-actie, financiële actie/ oud ijzer of extra sponsoring in het kader van een te organiseren schuttersfeest.

Mocht u onze vereniging een warm hart toedragen en gebruik willen maken van de aangeboden opties, aarzel dan niet en meldt U aan bij de penningsmeester.

Vermeld hierbij:
Naam, adres, postcode en woonplaats. U ontvangt dan van ons per ommegaande een inschrijfformulier. Geef daarbij duidelijk aan of U lid wenst te worden van de club van 100, dan wel de club van 50.

Sponsoren Schuttersfeest 2019

Ook sponsor worden? Klik hier!